Členenie medov

Základným materiálom pre získavanie medu v oblasti nášho mierneho pásma je predovšetkým nektár kvetov a medovica. Sú to sladké šťavy ktoré včely zbierajú a obohacujú látkami z vlastného tela, pozmenia vo svojom tráviacom ústrojenstve a uskladnia v plástoch kde med dozrieva.

Medy členíme na základe ich pôvodu na:

  • Kvetové – nektárové
  • Medovicové – lesné (aj keď lesný med môže byť aj z kvetov typický príklad je med z malín)
  • Zmiešané – zmiešaný z kvetových a medovicových medov.

Ďalej môžeme deliť medy na druhové (jednodruhové) medy podľa pôvodu nektáru alebo medovice z ktorej rastliny pochádzajú (napr.: kvetový med – ovocné stromy, repkový, lipový, slnečnicový, …… a medovicový med – smrekový, jedľový, …………)

Kvetové medy vznikajú z nektáru produkovaného kvetmi, ktorý včely zbierajú, obohacujú sekrétmi žliaz svojho tela, zahusťujú, ukladajú do buniek plastov, zaviečkujú a nechávajú dozrieť. Kvetové medy sú svetlejšie ako tmavé medovicové.

Pri medovicových medoch je hlavným zdrojom medovica. Medovica je sladká látka, ktorá sa vyskytuje na listoch alebo ihličí stromov, ale aj na listoch tráv, najčastejšie ako produkt rovnakokrídleho hmyzu a to vošiek, červcov a mér cudzopasiacich na týchto rastlinách. Tento hmyz nabodáva listy alebo ihličie rastlín, odkiaľ získava šťavu, ktorú prehltáva. V tele hmyzu sa zložité cukry pôsobením enzýmov štiepia na jednoduché cukry ktoré spolu s minerálnymi a inými látkami tento hmyz vylučuje na časti rastlín odkiaľ ich včely zbierajú. Medovica je čistá látka neprichádzajúca do styku s odpadovými látkami tráviaceho ústrojenstva.