Kryštalizácia medu

 

Kryštalizácia medu je prirodzená vlastnosť medu vzhľadom na to, že med je presýteným roztokom cukrov. Rýchlosť kryštalizácie závisí od množstva glukózy a fruktózy v mede. Medy obsahujúce väčšie množstvo glukózy kryštalizujú rýchlejšie. Naopak fruktóza podstatne spomaľuje kryštalizáciu. Príkladom je agátový med s vyšším obsahom fruktózy, ktorý kryštalizuje až po niekoľkých mesiacoch.
Naopak medy s vyšším obsahom glukózy napríklad med z repky a ovocných stromov skryštalizujú po niekoľkých dňoch. Preto podľa rýchlosti kryštalizácie nemôžeme určiť či sa jedná o pravý alebo nejakým spôsobom upravený (nepravý) med.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim kryštalizáciu je teplota. Med najrýchlejšie kryštalizuje pri teplote 14°C. Naopak pri teplote vyššej ako 25°C alebo nižšej ako 5°C kryštalizácia skoro neprebieha.